Γεωγραφία της Νύχτας 2021

Γή των Ανθρώπων 2016 Ι 2018

Πρόσφατα Έργα

Διαδρομές 2013

Διαβάτες 2008-2009

Δρόμοι 2005-2011

Διαβάσεις 2003 - 2006

Χωρογραφίες 1998 - 2000

Ενύπνιες πόλεις 1993 - 1996

Νυχτερινά Τοπία 1994

Νυχτερινά τοπία 1989 - 1991

Τοπία του μεσημεριού 1989 - 1991

Νυχτερινά αστικά τοπία 1986 - 1990